Review cuốn sách 100 phương pháp thúc đẩy con người

Review cuốn sách 100 phương pháp thúc đẩy con người

0
594
100 phương pháp thúc đẩy con người
100 phương pháp thúc đẩy con người

100 Phương Pháp Thúc Đẩy Mọi Người bao gồm sự tôn trọng dành cho giao thiệp và những quyết định nhanh chóng mà cộng đồng toàn cầu đòi hỏi. Tính quan trọng của sự tự lãnh đạo cá nhân và năng lượng từ cơ thể là nội dung được thêm vào trong các nguyên tắc lãnh đạo.

Review sách 100 phương pháp thúc đẩy con người

Cùng cuốn sách “100 phương pháp thúc đẩy mọi người” khám phá những phương pháp tuyệt vời để giúp bạn tiếp thêm động lực sau những khó khăn trong cuộc sống mà bạn gặp phải.

“100 phương pháp thúc đẩy con người” – Cách những nhà lãnh đạo xuất chúng tạo ra thành tích không tưởng mà không