3 bước tái xây dựng thương hiệu cá nhân từ chuyên gia tiếp thị toàn cầu

3 bước tái xây dựng thương hiệu cá nhân từ chuyên gia tiếp thị toàn cầu

0
602
Xây dựng thương hiệu cá nhân
Xây dựng thương hiệu cá nhân

Bằng cách làm theo lời khuyên của Mark Schaefer và các bước trong cuốn sách của ông, bạn sẽ có thể xây dựng được một thương hiệu cá nhân mang tính lâu dài và trở thành một cái tên nổi bật trong lĩnh vực mình yêu thích.

Xây dựng thương hiệu cá nhân là gi?

Để xây dựng được thương hiệu cá nhân, trước hết bạn phải hiểu thương hiệu cá nhân là gì? Thương hiệu cá nhân là tất cả những gì mọi người nhìn nhận được ở bạn về ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp và các giá trị mà bạn đóng góp được cho xã hội. Cách bạn ăn mặc, đi đứng, giao tiếp… s