4 đặc điểm giúp nhân viên bình thường trở thành CEO

0
280
4 đặc điểm giúp nhân viên bình thường trở thành CEO
4 đặc điểm giúp nhân viên bình thường trở thành CEO

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều là người quyết đoán, hành động nhất quán, giỏi thuyết phục người khác và thích nghi tốt.

Trong cuốn sách The Next Door, hai tác giả Elena Botelho và Kim Powell đã chỉ ra đặc điểm chung của những người có khả năng làm lãnh đạo doanh nghiệp. Hai tác giả này đã phân tích dữ liệu từ 17.000 lãnh đạo, từ đó chọn ra 2.600 người để nghiên cứu sâu hơn và tìm ra đặc điểm chung giữa họ. Đồng thời, cả hai cũng hợp tác với các giáo sư của Đại học Chicago và Đại học Columbia để phân tích đặc điểm mà các lãnh đạo thể hiện thường xuyên nhất.

Theo Elena Botelho và Kim Powell, bốn đặc điểm cần thiết dưới đây có thể giúp những nhân viên bình thường trở thành CEO.

1. Đưa ra quyết định một cách nhanh chóng

Theo các nhà nghiên cứu, những người làm lãnh đạo có