5 kiểu làm dịch vụ khiến khách hàng ngày càng xa lánh bạn!

0
349
5 kiểu làm dịch vụ khiến khách hàng ngày càng xa lánh bạn!
5 kiểu làm dịch vụ khiến khách hàng ngày càng xa lánh bạn!

Sản phẩm, dịch vụ có thể dẫn dắt khách hàng đến với doanh nghiệp, song thứ giữ chân họ lại chính là dịch vụ khách hàng.

Dịch vụ khách hàng là xương sống tạo nên sự thành công của một doanh nghiệp. Sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có thể được đánh giá tốt lúc đầu nhưng khách hàng có tiếp tục quay lại hay không phụ thuộc vào dịch vụ khách hàng.

Vì đóng vai trò quan trọng như thế, nên nhà quản trị cần thiết biết đến những sai lầm thường gặp trong dịch vụ khách hàng; và sau đây là một vài chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

1. “Cuồng” tự động hóa

Có những việc, công đoạn có thể tự động hóa, nhưng không vì thế mà chuyện gì cũng nên áp dụng tự động hóa; và nhà quản trị nên nhớ rằng, tự động hóa không đồng nghĩa với “tự đ