Lời tiên tri về thương hiệu doanh nghiệp ở Trung Quốc của Aaker

Aaker: Lời tiên tri về thương hiệu doanh nghiệp ở Trung Quốc của Aaker

0
502
Aeker loi khuyen thuong hieu
Thương hiệu doanh nghiệp

Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, nhưng nước này có tỷ lệ phát triển thương hiệu doanh nghiệp khá cao nên vẫn có khả năng lần đầu tiên vượt qua Mỹ để trở thành thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới trong 2019.

1.Thương hiệu doanh nghiệp nội địa sẽ có mức tăng trưởng vượt trội.

Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, nhưng nước này vẫn có khả năng lần đ