7 bài học quý giá mỗi startup có thể học được từ chương trình Shark Tank

7 bài học quý giá mỗi startup có thể học được từ chương trình Shark Tank

0
503
Chương trình Shark Tank
Chương trình Shark Tank

Chương trình truyền hình thực tế Shark Tank cung cấp nhiều kiến thức và cách tiếp cận thực tế qua các thương vụ đầu tư. Những bài học này có t