Bí quyết bán mà như không: Marketing thực chiến trong thời 4.0

Bí quyết bán mà như không: Marketing thực chiến trong thời 4.0

0
1707
Mkt thuc chien
Bán mà như không - Marketing thực chiến thời 4.0

Công nghệ 4.0 phát triển đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và các thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Với sự bùng nổ của Internet xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển kéo theo đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và thích ghi cần phải thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị trường. Cùng với thời gian khách hàng trở nên khó tính hơn, yêu cầu ngày càng nhiều đòi hỏi các doanh nghiệp, nhà quản trị còn phải thích nghi với nó đặc biệt là với nhân viên kinh doanh người tr