America Shark Tank: Bùng nổ bán hàng cùng Shark Robert Herjavec

America Shark Tank: Bùng nổ bán hàng cùng Shark Robert Herjavec

0
469
Bùng nổ bán hàng cùng Shark Robert Herjavec
Bùng nổ bán hàng cùng Shark Robert Herjavec

Bùng Nổ Bán Hàng Cùng Shark Robert Herjavec chứa đựng những kiến thức, kinh nghiệm của tỷ phú hàng đầu Shark Robert, như một người cố vấn cung cấp đường đi nước bước cho bạn.

BÙNG NỔ BÁN HÀNG CÙNG SHARK ROBERT HERJAVEC

Bán hàng xoay quanh chuyện xây dựng mối quan hệ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc trao đổi mua bán. Bởi thế kỹ năng bán hàng cũng là kỹ năng sống. Những người bán hàng giỏi có cuộc sống hạnh phúc hơn vì: Họ biết cách đàm phán; Họ học cách quyết tâm; Họ có được sự tự tin; Họ khiến người khác đồng tình với mình; Họ thực hành kỷ luật tự giác.