Business Coaching – Xây dựng đế chế kinh doanh từ con số 0

0
388
Business coaching
Business coaching

Cuốn sách Business Coaching – Xây dựng đế chế kinh doanh từ con số 0 là một công cụ đắc lực tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau. Đây thực sự sẽ là một bản kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng doanh nghiệp phát triển thành công và bền vững trong thế kỷ XXI.

Business coaching

Review cuốn sách: Business Coaching – Xây dựng đế chế kinh doanh từ con số 0

Cuốn sách Business Coaching – Xây dựng đế chế kinh doanh từ con số 0 không chỉ dành cho CEO mà nó còn hữu dụng cho những người ở vị trí quan tr