Cách biến 1000 USD thành doanh nghiệp tỷ đô của Shark Barbara Corcoran

Cách biến 1000 USD thành doanh nghiệp tỷ đô của Shark Barbara Corcoran

0
641
Cách biến 1000 USD thành doanh nghiệp tỷ đô của Shark Barbara Corcoran
Cách biến 1000 USD thành doanh nghiệp tỷ đô của Shark Barbara Corcoran

Barbara Corcoran liên tục thất bại với 22 công việc khác nhau. Ở công việc thứ 23, Barbara đã vay 1.000 USD từ bạn trai để khởi nghiệp và thành công. Cuốn sách Cách biến 1000 USD thành doanh nghiệp tỷ đô của Shark Barbara Corcoran là câu chuyện đầy cảm hứng về những nỗ lực gây dựng doanh ngh