Review sách cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới

Cách mạng màu Cam - Sách quản trị nhân sự hay 2020

0
425
Cách mạng màu cam

“Cách mạng màu Cam: cuốn self-help xây dựng dựa trên nền tảng sự thành công cho các nhóm thay vì cá nhân, chúng là một cuộc phân tích kết quả từ quá trình khảo sát với khoảng 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới. Cuốn sách này đem đến những giá trị cốt lõi giúp các nhà lãnh đạo, quản lý xây dựng một đội nhóm và dẫn dắt thúc đẩy mọi người hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Cách mạng màu cam

Sơ lược cuốn sách cách mạng màu Cam

Cách mạng màu Cam là một trong những cuốn sách quản trị về đội nhóm rất hay, chúng đề cập đến những nguyên tắc, bí quyết hay đặc biệt hơn là những con đường cách mạng để tạo ra đội nhóm đột phá đem đến thành công hay những giá trị đổi mới cho doanh nghiệp. 

Đây là tác phẩm do Adrian Gostick và Chester Elton được thực hiện bởi một nghiên cứu đột phá với 300.000 các đội nhóm thành công tại các công ty hàng đầu. Nghiên cứu của họ chỉ ra rằng thành công đột phá được dẫn dắt bởi một nhóm cụ thể có hiệu suất cao tạo ra động lực riêng – một nhóm đồng nghiệp gắn bó trong chiến lược, làm việc hăng say cùng nhau để theo đuổi một tầm nhìn chung. Thông qua đó tác giả đã đưa ra một loạt các đặc điểm nổi bật chung của các thành viên trong các nhóm đột phá và xác định