Thế nào là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)?

Thế nào là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)?

0
1106
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ bắt đầu, song sẽ là vấn đề mang tính chất lâu dài. Do vậy, ngay từ thời điểm này chúng ta phải có những hành động định hướng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình.

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 1
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 1

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là gì?

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được hiểu là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triể