Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa – The book of leadership

Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa - The book of leadership

0
1359
Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa - The book of leadership
Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa - The book of leadership

Khi bạn nhận ra được tự lãnh đạo bản thân, đội nhóm hay tổ chức sẽ mang lại cho bạn những giá trị quan trọng như thế nào, bạn có muốn thay đổi những thói quen hàng ngày của mình hay không? Một cuốn sách mà tôi muốn bạn biết đến chính là “Dẫn dắt b