Để làm chủ bạn thân, trước hết bạn phải hiểu điều này trước đã

0
489
Để làm chủ bạn thân, trước hết bạn phải hiểu điều này trước đã
Để làm chủ bạn thân, trước hết bạn phải hiểu điều này trước đã

Tự chủ. Còn được gọi là ý chí, kỷ luật, hay sự quyết tâm, đặc điểm hữu ích này là một kỹ năng suốt đời tuyệt vời mà bạn cần có. Tự chủ sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống cám dỗ trong cuộc sống và cũng sẽ giúp bạn đi đúng hướng khi mọi thứ trở nên khó khăn. Hãy đọc nhiều hơn về cách giành quyền tự chủ cần thiết để vượt qua hầu hết mọi tình huống trong cuộc sống

Tự chủ là gì?

Định nghĩa thực sự của tự chủ là kiểm soát cảm giác và mong muốn của mình, đặc biệt trong những tình huống khó khăn. “Tâm Lý Học Ngày Nay” định nghĩa thuật ngữ này là, ” … khả năng khuất phục các cơn bốc đồng để đạt được mục tiêu dài hạn.” [1]. Thay vì hà