Giúp chồng thành công – Cẩm nang dành cho các chị em

Giúp chồng thành công - Cẩm nang dành cho các chị em

0
978
Giúp chồng thành công
Giúp chồng thành công

Cuốn sách ” Giúp Chồng Thành Công – Bí Kíp Của Mọi Người Phụ Nữ ” là vũ khí để giúp người phụ nữ có được tình yêu thương của người chồng, hỗ trợ chồng mình thành công trong sự nghiệp.

Nội dung cuốn sách Giúp chồng thành công

Đầu tiên tác giả Dorothy Carnegie đi định nghĩa thành công là gì? Điều này rất quan trọng bởi bạn không thể có được thứ mà bản thân mình không định nghĩa được. Theo ý tối, bà cho rằng một người làm một công việc vui thích và có cảm tưởng là sống một đời sống đầy đủ, là người ấy đã thành công.

Bên cạnh đó, không khí gia đình c