Ba hình mẫu lý tưởng của Jeff Bezos là Warren Buffett, Jamie Dimon và Bob Iger

Ba hình mẫu lý tưởng của Jeff Bezos là Warren Buffett, Jamie Dimon và Bob Iger

0
189
Hình mẫu lý tưởng
Hình mẫu lý tưởng

Trong một buổi giao lưu tại Forum on Leadership (Diễn đàn Lãnh đạo), ông chủ của Amazon đã tiết lộ hình mẫu lý tưởng đi suốt cuộc đời ông đó là các giáo viên tiểu học, bố mẹ và ông bà – nhữ