Kho báu cuộc đời – Cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn

Kho báu cuộc đời - Cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn

0
1884
Cuốn sách Kho báu cuộc đời
Cuốn sách Kho báu cuộc đời

Không có sách thì không có tri thức. Đọc sách không những để nâng cao tri thức mà còn nâng cao nhân cách. Cuốn sách Kho báu cuộc đời là một trong những cuốn sách hay, giúp bạn đạt được 4 mục tiêu của cuộc đời: Sức khỏe, Hạnh phúc, Giàu có và Thành đạt

Cuốn sách Kho báu cuộc đời sẽ thay đổi cuộc đời bạn như thế nào?

Cuốn sách Kho báu cuộc đời được hai tác giả Napoleon Hill và Jeffrey Gitomer nghiên cứu và viết ra nhằm giúp cho mọi người có được cái mục tiêu để đạt được 4 mục tiêu cuộc đời: Sức khỏe, Hạnh phúc, Giàu có và Thành đạt. Những trang sách của cuốn “Kho báu cuộc đời” này chứa đựng những bài viết và thuyết giảng nguyên bản của ngài Hill vào năm 1917.

Những bài học và bài giảng đầu tiên trong cuốn “Kho báu cuộc đời” đã đóng vai trò là nền tảng cho những quan điểm, triết lý, chiến lược và hệ tư tưởng trong suốt con đường viết lách của ông sau này. Hoàn toàn kinh điển. Thực sự xuất chúng. Có tất cả 23 bài học v