Những kiến thức tài chính cơ bản mà nhà quản lý tài chính cần biết

Những kiến thức tài chính cơ bản mà nhà quản lý tài chính cần biết

0
1094
Kiến thức tài chính

Kiến thức tài chính nói chung và kiến thức tài chính doanh nghiệp nói riêng là một trong những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ một nhà quản trị hay bất cứ ai mới khởi nghiệp đều bắt buộc phải quan tâm đến, bởi nó quyết định sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Vậy các kiến thức tài chính nào mà người quản lý cần nắm vững để thuận tiện cho công việc quản l