Vận dụng ngôn ngữ cơ thể trong thuyết trình đem lại hiệu quả không ngờ

Vận dụng ngôn ngữ cơ thể trong thuyết trình đem lại hiệu quả không ngờ

0
3881
Ngôn ngữ cơ thể
Ngôn ngữ cơ thể

Ngôn ngữ cơ thể được coi là một dạng giao tiếp phi ngôn ngữ bao gồm các cử chỉ, hành động, biểu cảm trên khuôn mặt của người nói. Ngôn ngữ cơ thể từ rất lâu đã được coi là một phần rất quan trọng trong giao tiếp đặc biệt là khi bạn muốn thành công trong thuyết trình. Vậy bạn đã hiểu rõ về ngôn ngữ cơ thể và cách vận dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp và thuyết trình hay chưa?

Giải mã ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp và thuyết trình

Ngôn ngữ cơ thể
Ngôn ngữ cơ thể

Trong một cuộc nghiên cứu của chuyên gia Center for