Làm thế nào để khiến cho khách hàng truyền thông thay bạn?

0
424
Làm thế nào để khiến cho khách hàng truyền thông thay bạn?
Làm thế nào để khiến cho khách hàng truyền thông thay bạn?

Sự phát triển nhanh đòi hỏi phải có ba cách thức: tiếp thị xã hội, tiếp thị trải nghiệm và tiếp thị ảnh hưởng.

Trước khi có mạng xã hội, các thương hiệu đã phải tự quảng bá cho chính mình. Công ty giải khát này ắt hẳn đã tự tay dựng nên một biển báo Coca-Cola. Ngày nay, một bài viết về Coca-Cola trên mạng xã hội có thể được viết bởi bất kỳ ai.

Đây là một con dao hai lưỡi đối với các thương hiệu. Một mặt là người tiêu dùng sẽ không chần chừ việc chia sẻ về trải nghiệm thông thường của họ, và 97% người tiêu dùng cũng thường xuyên đọc các bài review trên mạng.

Mặt khác là lời nói của một khách hàng hài lòng có thể ăn đứt bất cứ loại quảng cáo hay bưu phẩm nào mà tiền có thể mua được.

Vậy làm thế nào để các thương hiệu gặt hái thêm nhiều khách hàng vui vẻ? Sự phát triển nhanh đòi hỏi phải có ba cách thức: tiếp thị xã hội, tiếp thị tr