Năm 2019 là năm các cuộc chiến công nghệ trực tuyến trở thành sự thật

Năm 2019 là năm các cuộc chiến công nghệ trực tuyến trở thành sự thật

0
192
công nghệ trực tuyến

Tờ báo CNN Business cho rằng, năm 2019 sẽ là năm mà hàng loạt các dịch vụ công nghệ trực tuyến mới sẽ xuất hiện và người dùng sẽ thấy những thay đổi lớn đối những ngườ