Độc giả review cuốn sách những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận

%%title%% %%page%%

0
997
Những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận
Những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận

Ngày nay Marketing là một trong những nhân tố hết sức quan trọng quyết định sự tồn vong của một doanh nghiệp đặc biệt là với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với doanh nghiệp thì Marketing  được xem là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp đó với khách hàng, hay nói cách khác Marketing có nhiệm vụ chính là tạo ra nhu cầu và khách hàng cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn thành công và tạo ra doanh thu phải có một chiến lược marketing hiệu quả hướng tới khách hàng đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh như hiện nay. Vậy làm sao để xây dựng những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận và mang lại  hiệu quả l