Quy tắc điều hành doanh nghiệp từ tỷ phú Elon Musk

Quy tắc điều hành doanh nghiệp từ tỷ phú Elon Musk

0
608
Ty phu elon musk 1
Tỷ phú Elon Musk

Đối với tỷ phú Elon Musk nguyên tắc để ông điều hành doanh nghiệp chính là luôn luôn chọn tuân theo lý lẽ thông thường như kim chỉ nam. Trong những tình huống cụ thể nào đó, nếu luật của công ty là vô lý thì phải thay đổi nó.  Để điều hành Tesla Elon Musk một cách hiệu quả Elon Musk đã xây dựng cho mình một bộ quy tắc riêng mà mới đây được chính ông chia sẻ cho nhân viên của mình

Bộ quy tắc điều hành doanh nghiệp hiệu quả của tỷ phú Elon Musk

1. Tranh luận trực tiếp, bất kể thứ bậc

Một trong những điểm nổi bật trong quy tắc quản lý điều hành doanh nghiệp của  Elon Musk chính là việc cho phép nhân viên tiếp cận và trình bày vấn đề với mọi cấp bậc quản lý. Ông nghiêm cấm trường hợp nhân viên chỉ được trình bày với quản lý gần nhất. Điều này sẽ khiến thông tin đi đến cấp quyết định sau cùng rất chậm, hoặc có khi rơi vào “câm lặng”.

Theo tỷ phú Elon Musk “Thông tin nên đi qua con đường ngắn nhất để hoàn thành công việc chứ không phải thông qua một chuỗi c