Review sách Nghệ Thuật Từ Chối – Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận

Nghệ Thuật Từ Chối – Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Đồng Thuận

0
1199
Nghệ Thuật Từ Chối

Nhiều lúc chúng ta gặp khó khăn khi nói KHÔNG với những người thân yêu, đồng nghiệp, bạn bè,…những người xung quanh chúng ta. Chúng ta có lo lắng rằng mọi người sẽ nghĩ gì nếu bản thân nói KHÔNG, họ sẽ thất vọng về điều đó hay phản ứng khó chịu v.v…Chính vì vậy, việc từ chối bằng cách nói từ KHÔNG khiến mọi người trở nên khó khăn hơn bao giờ. Và ngày hôm nay, mình muốn chia về một cuốn sách có tên “Nghệ Thuật Từ Chối – Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Đồng Thuận” của Damon Zahariades, chúng sẽ giúp bạn có được những bí quyết hữu ích trong giao tiếp để có được những ý tưởng tốt khi phải nói lời từ chối và không gây mất lòng người khác.

Nghệ Thuật Từ Chối

Review cuốn sách Nghệ Thuật Từ Chối – Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Đồng Thuận

Từ tiêu đề “Nghệ Thuật Từ Chối”, ta có thể dễ dàng hiểu ngay được những  điều mà  Damon Zahariades – tác giả của cuốn sách này muốn thuyết phục độc giả. Tác giả đã tường thuật rất tốt ý tư