Start up – các vòng gọi vốn thường gặp

0
408
Start up 2
Start up 2

Startup thường trải qua các vòng huy động vốn như hạt giống, series A, B, C…trong quá trình tìm kiếm nguồn đầu tư cho dự án của mình.

Khoảng cách giữa các vòng huy động vốn là 6-12 tháng. Quá trình huy động vốn trong từng vòng thường bao gồm các bước thu thập dữ liệu công ty, nghiên cứu nhà đầu tư, chuẩn bị và luyện tập cho phần trình bày, gặp gỡ nhà đầu tư và gọi vốn. Tiếp đến là xây dựng mối quan hệ, trình các bản đề nghị và kế hoạch cụ thể, vượt qua vòng thẩm định, kết thúc vòng gọi vốn với việc chuyển khoản và các thủ tục giấy tờ.

Thông thường, startup sẽ trải qua những vòng gọi vốn dưới đây:

Vòng tiền hạt giống

Đây là giai đoạn huy động vốn đầu tiên của một startup. Cá