Sự quyến rũ của thương hiệu – Tầm quan trọng của thương hiệu

Sự quyến rũ của thương hiệu - Tầm quan trọng của thương hiệu

0
755
Sự quyến rũ của thương hiệu
Sự quyến rũ của thương hiệu

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết giá trị nhãn hiệu Coca Cola chiếm hơn 60% giá trị thị trường của công ty, giá trị tài sản sổ sách của các công ty nêu trên chỉ chiếm 10% giá trị thị trường, điều này có nghĩa rằng giá trị tài sản vô hình của công ty chiếm đến 90% và trong đó giá trị thương hiệu chiếm phần lớn. Những số liệu trên đã khẳng định rằng những thương hiệu mạnh đã mang lại giá trị khổng lồ cho những nhà đầu tư. Đừng bỏ qua cuốn Sự quyến rũ của thương hiệu để biết được những vấn đề và giá trị mà thương