Đi tìm động lực từ câu nói của những người thành công

Đi tìm động lực từ câu nói của những người thành công

0
850
Nguoi thanh cong 1
Người thành công

Một người thành công luôn nhìn thẳng vào vấn đề và  suy nghĩ đến các giải pháp lớn hơn. Họ không xét nét hay tìm cách giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Ở những người