Pháp luật thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội

Pháp luật thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội

0
715
trách nhiệm xã hội
trách nhiệm xã hội

Có nhiều nhà điều hành doanh nghiệp đánh giá CSR (Corporate Social Responsibility) như là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và xem đây là những hoạt động tạo thêm áp lực, tốn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội là gì?

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thường quan niệm CSR là các ho