Cách nuôi dạy con ở phương Đông hay phương Tây hay hơn?

Cách nuôi dạy con ở phương Đông hay phương Tây hay hơn?

0
240
ảnh 3
Phương tây và phương Đông nuôi dạy con khác biệt thế nào?

Nếu ai đã từng sống trong cả hai nền văn hóa phương Tây và phương Đông, bạn sẽ hiểu và thấy rõ sự khác nhau trong cách nuôi dạy con đúng cách. 

Khi xã hội càng hiện đại, càng giàu có, người ta càng quan tâm nhiều hơn tới cách nuôi dạy con cái đúng cách. Bởi thời đại bây giờ không còn là chuyện con cần phải đạt điểm 9, điểm 10 nữa mà là chuyện của những đứa trẻ có tư duy thông minh từ bé, được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống.

Nhưng tuy xã hội đã toàn cầu hóa, sự khác nhau trong cách nuôi dạy con ở phương Đông và phương Tây vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Nhiều cha mẹ ở phương Đông làm theo những gì họ đã học được từ cha mẹ của họ trong khi một số thì sẽ học theo các phương tiện truyền thông trong thời đại mới. Phần đông họ cảm thấy khó buông tay với con cái dù các con bao nhiêu tuổi đi chăng nữa và điều này có thể được phản ánh