Định giá thương hiệu Viettel: lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới!

Định giá thương hiệu Viettel: lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới!

0
750
Thương hiệu viettel
Thương hiệu viettel

Quá trình xây dựng thương hiệu Viettel để lọt vào top 500 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất thế giới và được định giá 4,316 tỷ USD. Điều này cho thấy Viettel đã trở thành một doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Xây dựng thương hiệu Viettel đứng top đầu thế giới

 

Bài học từ xây dựng thương hiệu Viettel qua hình