4 doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019

4 Doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019

0
531
1
4 doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019

Theo như NHD thì Việt Nam đã có 4 doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019 của Forbes. Đây l