4 doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019

4 Doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019

0
288
1
4 doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019

Theo như NHD thì Việt Nam đã có 4 doanh nghiệp Việt lọt top 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 2019 của Forbes. Đây là một trong số những thống kê cụ thể nhất về thông tin này. Nhưng