Những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời bạn trong 1 phút

Những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời bạn trong 1 phút

0
1329
Những cuốn sách thay đổi cuộc đời
Những cuốn sách thay đổi cuộc đời

“Thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống” – Heraclitus, nhà triết học Hy Lạp. 1 phút bạn có biết chỉ bằng 1/60 giờ nhưng nó đánh dấu cho biết bao sự thay đổi. Và thay đổi thì thường bắt nguồn từ các yếu tố bên ngoài và ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. 1 phút thay đổi cuộc đời bạn, bạn có muốn hay không? Cùng Biz đọc qua những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời bạn trong 1 phút nhé.

Những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời bạn trong vòng 1 phút

Những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời bạn  dưới đây sẽ khiến bạn phải nhìn lại bản th