Muốn thành công đừng theo đuổi tiền bạc: Bí quyết của Shark Tank ABC

Muốn thành công đừng theo đuổi tiền bạc: Bí quyết của Shark Tank ABC

0
492
Shark Tank ABC
Shark Tank ABC

Shark Tank ABC là một chương trình truyền hình thực tế Mỹ trên đài ABC tại đây những người chơi khi tham ra chương trình sẽ được thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp của mình đến với các SharK Tank v