Hệ thống nhận diện thương hiệu của Aaker (BIPM)

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Aaker (BIPM)

0
2207
nhận diện thương hiệu

Trong kinh doanh ngày nay thương hiệu đã trở thành yếu tố sống còn của doanh nghiệp, vì vậy xây xây dựng một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng, đồng bộ và nhất quán sẽ làm cho khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu của bạn.

Thương hiệu là gì? Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

“Thương hiệu có thể được hiểu như là tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng được dùng để xác nhận sản phẩm của người bán và để phân biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.” – Philip Kotler