Hệ thống nhận diện thương hiệu của Aaker (BIPM)

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Aaker (BIPM)

0
479
nhận diện thương hiệu

Trong kinh doanh ngày nay thương hiệu đã trở thành yếu tố sống còn của doanh nghiệp, vì vậy xây xây dựng một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng, đồng bộ và nhất quán sẽ làm cho khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu của bạn.

Thương hiệu là gì? Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

“Thương hiệu có thể được hiểu như là tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng được dùng để xác nhận sản phẩm của người bán và để phân biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.” – Philip Kotler

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

Như vậy, hệ thống nhận diện thương hiệu gồm có: Logo, Hình ả