BỘ SÁCH NGƯỜI DO THÁI – HÉ LỘ NHỮNG BÍ ẨN, BÀI HỌC TỨ TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI DO THÁI

BỘ SÁCH NGƯỜI DO THÁI - BÀI HỌC TỪ TRÍ TUỆ %%page%% %%sep%% %%sitename%%

0
1157

 

📚 Người phương Tây có câu nói như thế này: “Nếu bạn không hiểu về người Do Thái, bạn sẽ không thể hiểu về sự giàu có”. Người Do Thái có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm giàu trên thế giới, thậm chí còn có người nói một cách khoa trương rằng: “Ba người Do Thái cùng ngồi với nhau, có thể có khối tài sản gần bằng với thế giới”. Có một câu nói kinh điển về sự giàu có của người