Combo sách ĐỌC VỊ TRONG BÁN HÀNG – THÔI MIÊN TRONG BÁN HÀNG

0
354

” DẪN DỤ NGƯỜI NGHE – THÔI MIÊN BÁN HÀNG “

— Hàng vạn câu hỏi vì sao cùng một mặt hàng, nhưng có người bán rất chạy trong khi đó lại có người không thể bán nổi dù một sản phẩm và thường xuyên để hàng hóa trong tình trạng tồn kho?