10 bài học từ Warren Buffett cho thế hệ trẻ

10 bài học từ Warren Buffett cho thế hệ trẻ

0
1577
Bài học từ Warren Buffett
Bài học từ Warren Buffett

Warren Buffett được xem là một nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử cận đại. Không chỉ thành công về tiền bạc mà những phẩm chất, tính cách và đạo đức của ông cũng được nhiều người xem “hình mẫu”. Dưới đây là những bài học hữu ích mà bạn sẽ được rút ra sau những lời khuyên của ông trong lĩnh vực kinh doanh làm