Vì sao người khôn ngoan không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người!

0
617
Người khôn ngoan không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người
Người khôn ngoan không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người

Thoang thoảng hoa nhài mà thơm lâu!

Ngày xưa mình từng nghĩ rằng một mối quan hệ phải đi đường dài mới có thể biết rằng hợp nhau hay không hợp. Là một người l