Review sách đánh Thức Đam Mê: Làm Thế Nào Để Tạo Ra Con Người Phi Thường Trong Bạn

Đánh thức đam mê: làm thế nào để tạo ra con người phi thường trong bạn

0
620
Đánh Thức Đam Mê: Làm Thế Nào Để Tạo Ra Con Người Phi Thường Trong Bạn 

Đánh Thức Đam Mê: Làm Thế Nào Để Tạo Ra Con Người Phi Thường Trong Bạn của Naomi Simson là một cuốn sách giúp phát triển bản thân với những niềm đam mê cháy bỏng, và năng lực sâu bên trong mỗi con người. Cuốn sách dạy ta cách nắm quyền làm chủ trải nghiệm của bản thân về thế giới, để đam mê dẫn lối giúp bản thân phát triển mỗi ngày.

Đánh Thức Đam Mê: Làm Thế Nào Để Tạo Ra Con Người Phi Thường Trong Bạn 

Điểm nổi bật trong cuốn sách Đánh Thức Đam Mê: Làm Thế Nào Để Tạo Ra Con Người Phi Thường Trong Bạn 

Đọc sách Đánh Thức Đam Mê