Thương hiệu được yêu thích nhất: 27 doanh nghiệp được vinh danh năm 2019

Thương hiệu được yêu thích nhất: 27 doanh nghiệp được vinh danh năm 2019

0
214
Thương hiệu được yêu thích
Thương hiệu được yêu thích

Sáng ngày 26-1, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng thươn