Rèn luyện Tâm – Thân – Trí:  Đột phá kỷ nguyên 4.0

Rèn luyện Tâm - Thân - Trí: Đột phá cách mạng công nghiệp 4.0

0
1277
Dot pha 40 2
Tinh thần, nghị lực là yếu tố cực kỳ quan trọng để vươn tới thành công

Những áp lực của thời đại mới chắc chắn sẽ không khiến bạn chùn bước, thất bại nếu ở bạn hội tụ đủ 3 yếu tố Tâm – Th