Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng lãnh đạo hay nhất mọi thời đại

Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng lãnh đạo hay nhất mọi thời đại

0
1064
Bộ sách lãnh đạo được ưa chuộng
Bộ sách lãnh đạo được ưa chuộng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, giữa các quốc gia không còn các rào cản ngăn cách. Toàn thế giới đang dần hình thành một thị trường duy nhất. Nhưng cũng chính trong bối cảnh đầy thuận lợi ấy, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp từ nhỏ tới l