Cuốn sách leadership “Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa”

Cuốn sách leadership “Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa”

0
326
Cuốn sách leadership
Cuốn sách leadership

Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và làm việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản nhất : Gia đình. Lớn lên, khi bước chân vào nhà trường bạn sẽ có các nhóm bạn và khi đi làm bạn sẽ có đội/nhóm làm việc. Biết đâu bạn lại là người quản lý của một nhóm những nhân viên giỏi. Cuốn sách leadership The book of Leadership là một cuốn sách tuyệt vời dành cho bạn.

Những khó khăn gặp phải trong cách lãnh đạo đội nhóm

Là một nhà quản lý, bạn cần hiểu được năng lực của từ